Book en tid
Åben menu

Undersøgelse og behandling

Når du kommer til os første gang, indleder vi med en grundig undersøgelse for at få et overblik over dit problem. Den består indledningsvist af nogle spørgsmål til dig. Dernæst laver vi en fysisk undersøgelse, der indeholder undersøgelse af bevægelighed, muskelfunktion og andre relevante tests.

På baggrund af sygehistorien og den fysiske undersøgelse stilles en diagnose og der lægges en behandlingsplan i samråd med dig. Det kan være at du skal modtage behandlinger i en periode eller træne og omlægge uhensigtsmæssige vaner. Oftest vil det være en kombination af alle delene.

For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at du selv tager aktivt del i forløbet. Fysioterapeuterne vil, i det omfang det er relevant, samarbejde med andre behandlere og din egen praktiserende læge.

bubble